www.r-kamangar.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

www.r-kamangar.com

Työministeriö1

Risto Laakkonen

 

ESITYS SUOMESSA ASUVIEN KURDINAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEKSI TAI JO OLEMASSA OLEVIEN TUKITOIMIEN TEHOSTAMISEKSI

Ruotsissa muutama päivä sitten tapahtunut kunniamurha on rohkaissut vanhoillisia maahanmuuttajia. Tapaus oli järkyttävä esimerkki siitä, mitä myös Suomessa voi tapahtua.

Olen ollut huolissani maahanmuuttajaperheiden sisällä naisiin ja lapsiin kohdistuvasta uhasta ja väkivallasta koko Suomessa oloni ajan. Mielestäni nyt olisi tärkeää, että me maahanmuuttajat ja Suomen ko. asioista vastaavat viranomaiset voimistaisimme yhteistyötämme kurdinaisten ja –lasten tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä

Esitän muun muassa seuraavanlaisia toimia :

Perustetaan kurdinaisten turvakoteja tai tehostetaan nykyistä turvakotitoimintaa maahanmuuttajien osalta

Otetaan turvakoteihin myös kurditaustaisia tukihenkilöitä ja annetaan suomalasisille tukihenkilöille ko. erityiskoulutusta

Tiedotetaan maahanmuuttajanaisille turvakodeista ja muusta tuesta heidän omilla kielillään eri tiedotusvälineissä, kuten tv, radio, lehdet ja virastojen internet-sivut

Järjestetään kampanja, jonka puitteissa toteutetaan eri puolilla maata ja tiedotusvälineissä keskustelutilaisuuksia, joissa maahanmuuttajat, viranomaiset, poliitikot ja asiantuntijat pohtivat, miten kunniamurhiin yms. liittyviä ongelmia voitaisiin ratkaista lainsäädännöllisillä ja muilla keinoilla

Toivon, että tämä asia otetaan käsittelyyn viranomaisten keskuudessa ja olen itse valmis yhteistyöhön asian puitteissa .

Kohteliaimmin

Helsingissä 25.1.2002

Reza Kamangar

 

reza.kamangar@gmail.com | WWW.R-KAMANGAR.COM