www.r-kamangar.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

www.r-kamangar.com

 

 

 

AVOIN KIRJE TYÖMINISTERILLE TARJA FILATOV

Helsingin Sanomissa julkaistiin 1.12.2003 raportti, jossa todetaan maahanmuuttajanaisten joutuvat pakkoavioliittoihin sukulaistensa painostamana. Mielipiteensä asiasta ovat ilmaisseet niin Turun sosiaaliviraston työntekijät kuin ulkomaalaisviraston asiantuntijakin. Julkaistun raportin mukaan nuorin avioliittoon pakotettu tyttö on ollut 14-vuotias. Avioliittoon pakotetut naiset ovat olleet mm. Irakilaisia, Iranilaisia sekä eri Afrikan maista .

Julkaistu raportti ei kuitenkaan selvitä maahanmuuttajanaisten tilannetta kokonaisuudessaan. Kurdi- ja arabinationalismi loukkaa ihmisoikeuksia myös Suomessa, mutta raportissa ei ole mainintaa esimerkiksi Suomessa syntyvien tyttölasten ympärileikkauksista kotimaassaan. Päiväkodeissa on maahanmuuttajalasten ruoat on eritelty ja alle 16-vuotiaat tytöt pakotetaan käyttämään huivia koulussakin .

Naistenpäivänä 2002 keräsimme Caisan kulttuurikeskuksessa allekirjoituksia vetoomukseen, jossa vaaditaan täydellistä tasa-arvoa naisille. Vetoomuksessa on esitetty maahanmuuttajanaisten ihmisoikeudellinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Vetoomuksessa mainitaan maahanmuuttajanaisten pakkoavioliitot sekä vaaditaan, ettei alle 16-vuotiaita lapsia saa pakottaa käyttämään huivia. Myös lasten ympärileikkaukset heidän kotimaassaan tulisi kieltää. Vetoomuksessa vaaditaan ankarampia rangaistuksia kunniamurhan yrityksestä tai sillä uhkaamisesta. Rangaistusta vaaditaan myös vanhemmille, jotka pakottavat lapsensa käyttämään huivia tai jotka pakottavat heidät naimisiin vasten tahtoaan. Paikalla Caisassa naistenpäivänä järjestetyssä tilaisuudessa oli myös useita kansanedustajaehdokkaita, jotka allekirjoittivat vetoomuksen .

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet useat tunnetut ihmiset. Vetoomuksen sisällöstä on keskusteltu useissa eri tilaisuuksissa sekä monissa ministeriöissä varsinkin Uppsalassa tapahtuneen Fatime Shahindalin kunniamurhan jälkeen. Vielä kerran liitämme vetoomuksen tämän kirjeen liitteeksi ja pyydämme teitä toteuttamaan naisten tasa-arvon suomalaisessa yhteiskunnassa .

Helsinki , 19.12.2003

Ala Faraj

Puheenjohtaja

Irakilaisnaisyhdistys Ry .

Reza Kamangar

Varapuheenjohtaja

Iranin ja Irakin työllistämisyhdistys Ry .

reza.kamangar@gmail.com | WWW.R-KAMANGAR.COM