www.r-kamangar.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

www.r-kamangar.com

Iranin työväen kommunistisen puolueen

Suomen osasto

 

Kiitän kirjeestänne asiasta, johon on syytä kiinnittää erityisen vakavaa
huomiota

Ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla sekä Suomen että Euroopan Unionin
ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ihmisoikeudet otetaan huomioon Suomen
ulko- ja turvallisuuspolitiikan kaikilla osa-alueilla, aloitteellisesti ja
johdonmukaisesti. Tämän totesin viimeksi antaessani äskettäin Eduskunnalle
selvityksen Suomen hallituksen ihmisoikeuspolitiikasta

Seuraamme tarkoin ihmisoikeustilannetta Iranissa ja puutumme myös
yksittäisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Valitettavasti ihmisoikeusloukkaukset
Iranissa jatkuvat. Euroopan Unioni on joutunut puuttumaan niihin
toistuvasti, viimeksi ns. Berliinin konferenssiin osallistuneille
iranilaisille langetettuihin tuomioihin. Myös kahdenvälisissä vierailuissa
ihmisoikeudet ovat olleet keskeisenä kohtana keskusteluissa. Suomen ja
Iranin välisten ihmisoikeusseminaarien kautta on pyritty löytämään kanavia,
joiden avulla voitaisiin virallisten yhteyksien lisäksi parantaa
ihmisoikeuksien kunnioittamista. YK-järjestelmän ja erityisesti
ihmisoikeustoimikunnan kautta kansainvälinen yhteisö arvioi jatkuvasti
ihmisoikeustilannetta mm. Iranissa. Myös erityisraportoija Copithornen
vierailu Iraniin on keskeinen vaatimus

On hyvin valitettavaa, että uudistusmielisten voimien voitto Iranin
parlamenttivaaleissa ei ole johtanut toivottuihin parannuksiin
ihmisoikeustilanteessa. Ihmisoikeusloukkauksia ei voida puolustella
poliittisten ja uskonnollisten voimien välisellä valtataistelulla.
Ihmisoikeuksien universaalisuus on periaate, josta ei voida tinkiä missään
valtiojärjestelmässä

Kansainvälisten järjestöjen, Euroopan Unionin, hallitusten sekä
kansalaisjärjestöjen aktiivinen toiminta luo painetta ihmisoikeuksien
parempaan kunnioittamiseen. EU:n ja Iranin seuraava dialogitapaaminen on
määrä olla noin kuukauden päästä. Tapaamisten agendalla on säännöllisesti
ollut ihmisoikeustilanne. Näin tulee varmasti olemaan tälläkin kertaaErkki Tuomioja
Ulkoasiainministeri

reza.kamangar@gmail.com | WWW.R-KAMANGAR.COM