www.r-kamangar.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

www.r-kamangar.com

 

 

 

KANSAINVÄLINEN NAISTEN PÄIVÄ 08.03.2003

VETOOMUS SUOMEN EDUSKUNNALLE

MAAHANMUUTTAJANAISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA

Naisten asiat tulee käsitellä on kansainvälisten lakien ja oikeuksien mukaan

  Naisilla on oltava oikeus päättää itse asioistaan, vanhemmat ja sukulaiset eivät saa päättää heidän puolestaan.

  Naisia ei saa pakottaa pukeutumaan uskonnon tai kulttuurin vaatimusten mukaisesti, vaan heillä tulee olla oikeus itse päättää omasta pukeutumisestaan (esim. huivin käyttö).

  Naisilla tulee olla oikeus omaan elämään; harrastuksiin, koulutukseen ja ammattia vastaavaan työhön.

  Lääkärin tulee kertoa maahanmuuttajille ympärileikkauksen vaaroista mikäli lääkäri huomaa, että ympärileikkaus on tehty salaa, pitää hänen tehdä siitä rikosilmoitus.

  Häpeämurha (kutsutaan kunniamurha) on tuomittava rikoksena, sitä ei saa käsitellä uskonnon tai kulttuurin hyväksymänä toimenpiteenä.

  Päiväkodissa ja koulussa (ruokailussa, urheilussa, musiikki- ym. opetuksessa) lapsia pitää kohdella tasavertaisesti heidän taustastaan riippumatta.

  Viranomaisten tulee tukea naisten oikeuksien toteutumista.

VAADIMME MAAHANMUUTTAJA-NAISTEN SYRJÄYTYMISEN

EHKÄISEMISTÄ JA NAISTEN JA MIESTEN TASA-ARVON

TOTEUTTAMISTA.

Helsinki 14.02.2003

Iranin ja Irakin työllistämisyhdistys Irakilaisnaisyhdistys Suomessa

(IRTY ry)

Pj. Reza Kamangar Vpj. Ala Faraj

 

reza.kamangar@gmail.com | WWW.R-KAMANGAR.COM