متن کامل
   با کمال تاسف و تاثر فراوان ویروس لعنتی کرونا فردین عزیزم را از ما گرفت! 1399/04/03

امروز سوم تیر ١٣٩٩ یازدە سال بعد از درگذشت برادرش فرشاد عزیزم در همانروز برای همیشە ما را تنها گذاشت. اکنون هردوی آنها در کنار هم برای همیشه آرمیده اند.
فردین محمدی متولد ١٣٥٩ دارای دو فرزند ٣ و ٩ سالە است

وی عزیز انسانی، مهربان ، دلسوز و اجتماعی بود. در دوران دانشجویی در ابتدای دهه ٨٠ در میان محافل چپ دانشجویی انسانی خوش نام و صمیمی و قابل اعتماد بود.
مرگ فردین عزیز مصیبتی سنگین برای خواهر عزیزم فرشتە، برای پدرش حسین، همسرش شهلا و فرزندانش روهام ٣ سالە و رادین ٩ سالە و همچنین برادرانش مظفر، فرهاد، مهرداد، حامد و همە بستگانش است. سوم تیر برای همە ما روز سیاهیست.
از صمیم قلب همدرد فرشتە عزیزم، حسین محمدی شهلا خانم، فرزندان و برادران و همە بستگان هستم.
یاد و خاطرە عزیزان فردین و فرشاد برای همیشه در دل همە ما زندە و گرامی است
رضا کمانگر
سوم تیر ١٣٩٩
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اطلاعیە ١١ سال پیش در مورد درگذشت فرشاد عزیزم ضمیمە است.
امروز قلب مهربان فرشاد عزیزم از تپش باز ایستاد.
امروز 3 تیر ماه 1388 ساعت 1 بعدازظهر قلب مهربان فرشاد عزیزم در بیمارستان شهر سنندج بعد از 7 سال مقاومت در برابر مریضی سرطان در سن 25 سالگی از تپش باز ایستاد. فرشاد جوانی سرشار از امید به آینده بود، او طی دوران مریضیش تلاش میکرد وارد دانشگاه شود و به همین منظور چندبار در کنکور دانشگاه شرکت کرد. تلاش او برای ورود به دانشگاه باعث پیوند او با جنبش دانشجویی و ازجمله دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب شده بود. فرشاد طی سالهای اخیر یکی از سازماندهندگان و سخنرانان مراسمات اول ماه مه و تجمعات گوناگون در شهر کامیاران بود. فرشاد جوانی آگاه و پرشور که در پیرامون خود مدافع سرسخت آزادی و برابری ومدافع حقوق زنان، کودکان و کارگران بود. فرشاد علیرغم درد شدیدی که میکشید در کمپین برای نجات جان فرزاد کمانگر از اعدام فعالانه شرکت میکرد و برای نجات او مداوما در تلاش بود.
فرشاد جوانی آگاه و محبوب در میان مردم کامیاران و جوانان این شهربود و پیوند وسیعی با جوانان شهر سنندج داشت.
جان باختن فرشاد ضایعه بزرگی برای من و خانواده اش ازجمله خواهر عزیزم فرشته و پدرش حسین محمدی و همه بستگان و مردم کامیاران بخصوص جوانان مبارز این شهر است.
از صمیم قلب به فرشته عزیزم و حسین و برادران فرشاد و همه بستگان و مردم شهر کامیاران تسلیت میگویم و خود را در غم از دست دادن فرشاد عزیز شریک می دانم.

رضا کمانگر
 ٣ تیر 1388

نظر بدهید
نظرات ثبت شده