www.r-kamangar.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

www.r-kamangar.com

 

 

Irakin lapset unohdettu!

Irakin nykyiset tapahtumat ovat katastrofi! Jos katsomme sanomalehtiä, uutisia tai internetsivuja, saamme jatkuvasti kuulla uutisia, joissa kerrotaan, että Irakin kaupunkeja - ja erityisesti Bagdadia - on pommitettu. Nykyisin Irakissa ihmisen henki on halpaa tavaraa: ihmisiä ammutaan joka päivä kaduille, työpaikoille, koteihin jne. Päivittäin ammutaan työläisiä, jotka yrittävät löytää työtä. Linja-autoja, joissa matkustaa siviilejä, pommitetaan. Samoin pommitetaan toreja, joilla liikkuu tavallisia ihmisiä. Pommitusten kohteeksi joutuu myös kouluja, ja uhreja ovat silloin lapset ja opiskelijat.

Nykyisin Pentagon eivätkä tiedotusvälineet ole kertoneet totuutta uhrien määrästä mutta arvioidaan, että satoja siviilejä ammutaan päivittäin. Ammunnan takana ovat Amerikan valtiot, islamin fundamentalistiset poliitikot ja nationalistiset ryhmät.

Tähän asti pommituksissa on kuollut paljon irakilaisia lapsia. Uhreja ovat kuitenkin myös ne lapset, jotka ovat sodan takia jääneet ilman huoltajaa. Näitä lapsia on tuhansia, eikä kukaan huolehdi heistä. Lisäksi Irakin epävakaat olosuhteet vaikuttavat aivan kaikkiin lapsiin.

Tämä tilanne on avannut mahdollisuuden mafioille ja eräille islamilaisille ryhmille käyttää näitä lapsia hyväksi sodassa ja työvoimana. Lapsia käytetään hyväksi myös seksuaalisesti, ja heitä aivopestään. Tilanne on lapsille hyvin vaarallinen.

Irakin lapset tarvitsevat kansainvälistä solidaarisuutta ja tukea! Tähän asti YK ja Unicef eivät ole tehneet mitään, mikä olisi auttanut näiden lasten tilannetta. Irakilaiset ihmisoikeusaktivistitkaan eivät ole kyenneet vaikuttamaan asiaan. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, paljonko Irakissa on sellaisia lapsia, joiden molemmat vanhemmat ovat menehtyneet. Irakilaisten ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen ja sellaisten poliittisten järjestöjen, jotka kannattavat ihmisoikeuksia, tulisi selvittää tällaisten lasten määrä ja järjestää heille apua ja tukea.

Kansainvälisen vapauden ja ihmisoikeuksien kannattajan on puolustettava Irakin sodasta kärsineitä lapsia!

Reza Kamangar

www.r-kamangar.com

Helsingissä 20.helmikuuta 2007

 

reza.kamangar@gmail.com | WWW.R-KAMANGAR.COM