www.r-kamangar.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

www.r-kamangar.com

Hyvä Reza Kamangar,

ULKOMINISTERIÍN VASTAUS AVOIMEEN KIRJEESEEN KOSKIEN IRANIN IHMISOIKEUSRIKKOMUKSIA (15.4.2008)

Kiitän ulkoasiainministeri Ilkka Kanervalle kohdistetusta kirjeestänne koskien kuolemantuomioita ja poliittisia vankeja Iranissa.

Ulkoasiainministeriö on tietoinen Iranin ihmisoikeustilanteessa olevista puutteista. Seuraamme maan kehitystä tarkoin muun mussa Teheranissa sijaitsevan suurlähetystömme, kansalaisjärjestöjen ja EU-kontaktiemme kautta.

Suomi osallistuu aktiivisesti Iranin ihmisoikeustilanteesta käytävään keskusteluun. Suomi ja Euroopan unioni ovat toistuvasti esittäneet huolensa Iranin ihmisoikeustilanteesta sekä diplomaattisin keinoin että julkisilla kannanotoilla. Suomi on myös tukenut YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa Iranin ihmisoikeustilanteesta. Näissä kannanotoissa on tuotu esille huoli kuolemantuomioista, poliittisten vankien tilanteesta sekä muista ihmisoikeuksia koskevista kysymyksistä kuten vähemmistöjen ja naisten asemasta Iranissa.

Ulkoministeriö tulee jatkamaa Iranin ihmisoikeustilanteen seuraamista ja reagoimaan ihmisoikeusloukkauksiin tarvittaessa joko kahdenvälisesti tai EU:n kautta.

Kunnioittavasti,

Sofie From-Emmesberger

Ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö

Poliittinen osasto

Ulkoasiainministeriö

15.4.2008

 

reza.kamangar@gmail.com

www.r-kamangar.com

 

 

 

reza.kamangar@gmail.com | WWW.R-KAMANGAR.COM