www.r-kamangar.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

www.r-kamangar.com
 

TYÖLÄISTEN EI KUULUISI MAKSAA KAPITALISTISEN LAMAN LASKUA

Kansainvälistä työläisten päivää, Vapunpäivää, vietetään tänä vuonna tilanteessa, jossa kapitalistisessa maailmassa vallitsee syvä lama. Monet pankit ja yritykset ovat suurissa vaikeuksissa tai menneet jo konkurssiin. Läntisten maiden hallitukset yrittävät elvyttää talouselämää leikaten samalla muun muassa valtioiden sosiaalimenoja. Nämä leikkaukset painottuvat yleensä pienituloisten kansalaisten peruspalveluihin, sellaisiin kuten terveyspalvelut. Laman seurauksena myös miljoonat työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa. Kapitalistisen laman seurauksena työläisten ja vähävaraisten ihmisten asema on heikentynyt kaikkialla maailmassa.

Valitettavasti kommunistisilla puolueilla ei ole ollut riittävästi valmiuksia vastata tähän tilanteeseen. Myöskään työväen ammattiliitot eivät ole kyenneet vastaamaan haasteeseen, vaan ovat taistelleet pelkästään pienten palkankorotusten puolesta. Näiden ammattiliittojen tavoitteena on pitkälti vain oman olemassaolonsa säilyttäminen. Monien maiden ammattiliittojen johto koostuu enimmäkseen sosialidemokraateista ja muista vasemmistolaisista, jotka hyväksyvät maidensa hallitusten leikkaukset.

Työväenluokan tulisi nousta vastustamaan työläisten ja heikossa asemassa olevien ihmisten aseman heikennyksiä kaikkialla maailmassa. Työväenluokan tulisi syrjäyttää nykyiset ammattiliitot ja perustaa yleiskokouksissa sellaisia neuvostoja, jotka puolustavat työläisten ja pienituloisten kansalaisten asemaa. Tulisi myös perustaa vahvoja kommunistisia puolueita, jotka ajavat työläisten ja heikossa asemassa olevien ihmisten asiaa.

Iranissa on vallassa islamilainen hallitus, joka on muun muassa rajoittanut kansalaisten sananvapautta. Myös yhdistymisvapautta on rajoitettu, eikä esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeellä ole laillista oikeutta toimia. Iranissa taistelu heikossa asemassa olevien ihmisten puolesta on maksettu työläisten ja kansalaisliikkeiden aktiivien vapauden riistolla ja verellä.

Suurin osa iranilaisista työläisistä ei hyväksy Iranin islamilaista hallitusta, eikä kapitalistien toimintaa. Työläiset ja kansalaisaktivistit ovat rangaistusten uhallakin uhmanneet islamilaista hallitusta ja yrittäneet kaataa sen. Tämän vuoksi Iranin islamilainen hallitus ei hyväksy kansalaisten sananvapautta, eikä kokoontumisvapautta, olipa kysymyksessä pieni tai suuri kokous. Hallitus pelkää poliittisen aktiivisuuden nousua. Ikävä kyllä, työläiset ja kansalaisaktivistit eivät ole Iranissa onnistuneet organisoimaan toimintaansa riittävän hyvin eivätkä kokoamaan erilaisten ryhmien toimintaa yhteiseen taisteluun hallitusta vastaan.

Työväenliikkeen vahvuus on sen yhtenäisyydessä. Vapunpäivänä meidän tulisi kutsua kaikki kapitalismin vastaiset liikkeet yhteiseen voimannäyttöön ja antaa niille kaikille mahdollisuus vapaaseen sanaan. Vappuna meidän tulisi myös huomioida erityisesti vaatimus naisten tasa-arvosta.

Myös Suomessa lama on iskenyt pahimmin heikommassa asemassa oleviin kansalaisiin, kuten muuallakin maailmassa. Porvarit jakavat laman kustannukset työtätekevän kansanosan ja syrjäytyneiden kansalaisten maksettavaksi. Ammattiyhdistysliike on hiljaa tästä tilanteesta. Oikeistopuolueet ovat saaneet valta-aseman, koska vasemmistovoimat ja työläisten järjestöt eivät ole kyenneet yhtenäiseen taisteluun heikommassa asemassa olevien kansalaisten puolustamiseksi.

Nyt on korkea aika sekä Suomen että muiden maiden vasemmistovoimien ja työläisten järjestöjen nousta yhtenäiseen taisteluun oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta!

Helsingissä 20.4.2009

Reza Kamangar

www.r-kamangar.com

reza.kamangar@gmail.com | WWW.R-KAMANGAR.COM