www.r-kamangar.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

www.r-kamangar.com
Arvoisa Reza Kamangar

Suomen ulkoministeri Alexander Stubbille 11.5.2010 osoittamaanne avoimeen kirjeeseen viitaten Suomi seuraa osana Euroopan unionia huolestuneena Iranin ihmisoikeustilanteen kehittymistä. Euroopan unioni on useita kertoja vaatinut Irania täyttämään kansainväliset ja kansalliset ihmisoikeusvelvoitteensa esimerkiksi poliittisten ja kansalaisoikeuksien kansainvälisen sopimuksen osalta. Tähän sopimukseen kuuluu mm. oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, joka sisältyy myös Iranin perustuslakiin.

Euroopan unionin ulkopoliittinen korkea edustaja Catherine Ashton on antanut 12.5.2010 Euroopan unionin ja siten myös Suomen nimissä julkilausuman, jossa tuomitaan 9.5.2010 Evinin vankilassa tapahtuneet teloitukset. Korkea edustaja Ashton ilmaisee huolensa erityisesti vähemmistöille ja poliittisille aktivisteille langetetuista tuomioista ja Iranin kuolemanrangaistuksen käytöstä. Euroopan unioni vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa.

Valitan syvästi sukulaisenne Farzad Kamangarin kuolemaa ja otan osaa suruunne.

Ystävällisin terveisin,


Helena Tuuri

Yksikönpäällikkö
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö
Ulkoasiainministeriö

 

reza.kamangar@gmail.com | WWW.R-KAMANGAR.COM