www.collectif-ambulancier.fr www.matrixinformatique.fr www.piezography.fr

canada goose baby ugg boots canada goose danmark timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg canada goose kensington parka hollister sydney hollister australia

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel köpa cialis cialis sverige viagra sverige köpa cialis

امروز   1402/1/10 نسخه قدیمی سایت رضا کمانگر (suomi)
تازه ترین مطالب
سوم تیر ماە هر سال برای ما روز سیاهی است!
1400/04/03 (...ادامه)

 

بمناسبت دوازدهمین سالیاد فرشاد و اولین سالروز فردین،

فرشاد محمدی عزیزم سوم تیر سال ١٣٨٨ بعد از ٧ سال جدال و مقاومت در مقابل مریضی لعنتی سرطان در سن ٢٥ سالگی دیدە از جهان فروبست. طی ١١ سال قبلتر جای خالی فرشاد را با یاد شجاعتهایش، ارادە محکمی کە داشت، امید بە زندگی شاد و انسانی کە بعنوان درس خود بە خانوادە، بستگان، رفقا و دوستانش میداد ما را بر آن واداشتە بود هر سال یاد و خاطرە های شیرین و تلخ او را زندە و گرامی بداریم.
نظر بدهید (0)
اکتبر می پرسد: در مورد اعتراضات کارگری در کردستان گفتگو با رضا کمانگر
1400/02/13 (...ادامه)

اکتبر: در گرماگرم مبارزات سراسری  طبقه کارگر، آیا تحرکات مبارزاتی درجنبش کارگری کردستان هم مشاهده می‌شود ؟ می شود به نمونه هایی از آن اشاره کنید و در مورد خواست ‌و مطالبات آن توضیحاتی بدهید ؟

رضا کمانگر: بگذارید قبل از جواب بە سوال شما، از نظر خودم دو ویژگی اصلی جامعە کردستان را توضیح دهم . 

نظر بدهید (0)
در تدارک اول مه
1400/02/04 (...ادامه)

گفتگو با رحمان حسین زاده 

رضا کمانگر: قبل از وارد شدن به مسائل مشخص، برای آشنایی نسل جوان کارگران و فعالین علاقمند، لازم میدانم، از خصلتهای پایه ای مناسبت اول مه شروع کنیم، این خصلتها کدامند؟


نظر بدهید (0)
"شورایعالی کار" مجرم در قبال کارگران، باید محاکمه و به سزای اعمالشان برسند!
1399/12/22 (...ادامه)
گفتگوی رضا کمانگر با رحمان حسین زاده

رضا کمانگر: شورایعالی کار شامل سە نفر بعنوان نمایند کارفرما، سە نفر از طرف دولت و سە نفر هم بعنوان نمایندە شوراهای اسلامی کار هر ساله "حداقل دستمزد" را اعلام میکنند، درحالی کە دولت خودش کارفرمای بخش بزرگی از صنایع و کارخانجات است. شما چە تصویری از "شورایعالی کار" و تصمیمات آنها دارید؟


نظر بدهید (0)
تحرکات قومپرستان در حمایت از جنگ آذربایجان با ارمنستان
1399/07/14 (...ادامه)
رضا کمانگر
روز شنبە پنجم مهر بار دیگر بعد از سی سال جنگ ارتجاعی بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقە ناگورنوقرە باغ شعله ور شدە و تاکنون دهها نفر از هر دو طرف ازجملە مردم عادی کە در میان آنها کودکان هم بچشم میخورد کشتە شده اند.
شعله ور کردن آتش جنگ نە بر اساس خواست و منافع مردم آذربایجان، ارمنستان و ناگورنوقرە باغ، بلکە بر اساس خواست و منافع دولتهای دستە راستی حاکم بر این دو کشور و همراهی گروهای ناسیونالیست و فاشیست از هردو طرف با دریافت چراغ سبز از طرف دولتهای ارتجاعی ترکیە، روسیە و ایران شروع شدە است.
نظر بدهید (0)
اعدامی دیگر، جنایتی دیگر بە پروندە سران رژیم اسلامی افزون گردید!
1399/06/22 (...ادامه)

سران رژیم اسلامی با اعدام نوید افکاری جنایت دیگر را بە پروندە قطور خود افزودند!


نظر بدهید (0)
بە مردم کامیاران و استانهای کردستان و کرمانشاە!
1399/05/18 (...ادامه)

#نه_به_اعدام

بە مردم کامیاران و استانهای کردستان و کرمانشاە!

 

دست در دست هم دهیم کە بتوانیم #حیدر_قربانی# را از اعدام نجات دهیم!

حیدر قربانی متولد روستای بزوش منطقە کامیاران، بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە یکم دادگاه فرمایشی سنندج بە ریاست فردی بە اسم سعیدی بە اتهام  پاپوش دوزی "همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران" بە اعدام محکوم شدە است.
نظر بدهید (0)
با کمال تاسف و تاثر فراوان ویروس لعنتی کرونا فردین عزیزم را از ما گرفت!
1399/04/03 (...ادامه)

امروز سوم تیر ١٣٩٩ یازدە سال بعد از درگذشت برادرش فرشاد عزیزم در همانروز برای همیشە ما را تنها گذاشت. اکنون هردوی آنها در کنار هم برای همیشه آرمیده اند.
فردین محمدی متولد ١٣٥٩ دارای دو فرزند ٣ و ٩ سالە است

نظر بدهید (0)
محمود قزوينى بە حزب حكمتيست و بە من معذرت خواهی بدهکار است
1399/04/01 (...ادامه)

روز ٢٠ ژوئن محمود قزوینی بە بهانە مطلب قدیمی خود در مورد رضا رخشان علیە حزب حکمتیست بە شانتاژ متوسل شدە و من را هم بی نصیب نکردە است. 

بر کسی پوشیدە نیست اکنون رضا رخشان مانند سران خانە کارگریها و شوراهای اسلامی کار نماينده گرايش ضد كارگری تحت نام كارگر است كه عملا در خدمت کارفرماها، جناحی از رژیم اسلامی و حتی نهادهای امنیتی قرار گرفتە است.

محمود قزوینی بە بهانە اینکە ٩ سال پیش ٢٠١١  سه چهار نفری از کادرهای سابق حزب حکمتیست از رضا رخشان دفاع کردند دستمایە نفرت پراکنی و شانتاژ علیە حزب حکمتیست کرد است. محمود قزوینی بدون عذاب وجدان مینویسد: " مدافعین سینه چاک و خیلی » کارگری« رضا رخشان محفل بهمن شفیق و حزب حکمتیست ( در آنزمان رسمی و غیررسمی نداشت) بودند. ( فعلا از این حرف سبک غیر رسمی میگذرم) .
بهمن شفیق، عباس فرد، خالد حاج محمدی، محمد جعفری، اسد گلچینی، بهرام مدرسی، رضا کمانگر و.....از جمله کسانی بودند که با حرارت تمام از رضا رخشان و همه گند زدنهای او دفاع جانانه میکردند."

من مطمئن هستم محمود قزوینی ٩ سال پیش مطلب من در مورد رضا رخشان را با دقت مطالعە نکردە بود و اکنون هم با نفرتی کە از حزب حکمتیست در درون خود ایجاد کردە است بخود زحمت ندادە است بە وبسایت شخصیم مراجعە کند و آن مطلب مورد نظر را نگاە کند! مطلب من در دفاع از رضا رخشان نبود. من آن زمان رضا رخشان را سندیکالیستی میدانستم کە آشکارا بە ضد کارگر، همکار کارفرماها و نهادهای امنیتی رژیم اسلامی تبدیل نشدە بود و یا ما من اطلاعی نداشتیم. اسامی مورد اشارە محمود قزوینی بعنوان مدافعین سینە چاک رضا رخشان فقط من در حزب حکمتیست هستم، آیا محمود قزوینی بعد از مطالعە مطلب ٩ پیش من معذرت خواهی بە من و بە حزب حکمتیست بدهکار نیست؟

نظر بدهید (0)
رهایی جامعه ایران در گرو عروج آلترناتیوکمونیستی، کارگری است!
1398/10/07 (...ادامه)

مصوب کنگره نهم حزب حکمتیست

گفتگو با رحمان حسین زاده و رضا کمانگر

کمونیست هفتگی: چهارچوب بیانیه "رهایی جامعه ایران در گرو عروج آلترناتیو کارگری است!" چیست و کدام مسائل جنبش کارگری را برجسته میکند؟

نظر بدهید (0)
صفحه: 1 از 10